Олимпијске игре (ОИ) су скуп међународних спортских такмичења у различитим дисциплинама које су подељене на летње и зимске. И зимске и летње олимпијске игре одржавају се сваке четири године. До 1992. одржаване су у истој години, а од тада се одржавају наизменично, сваке две године.

Некада се погрешно називају и Олимпијадом, како је у античкој Грчкој називано раздобље између двеју олимпијских игара, тако да завршетак једних Олимпијских игара означава почетак олимпијаде, а та олимпијада траје до почетка идућих Олимпијских игара, чиме започиње следећа олимпијада.