ДЕЧИЈА ШКОЛА СПОРТА

S1ШАМПИОНИСТИ су школа спорта која се бави општим спортским развојем деце узраста од 4 до 12 година и налази се у Београду. У узрасту од 4-10 година још увек је рано за прави такмичарски спорт. Дететова мускулатура, спретност, брзина и баланс су још увек неразвијени. Уместо да их још више спутамо у оквирима једног спорта који по својој природи форсира ограничену групу покрета, моторике и снаге, боље је дати детету прилику да све своје физичке потенцијале развије у пуном смислу и тек онда их усмери у конкретан спорт.

S4Тренери на забаван начин уводе децу у свет спорта, стварајући такву атмосферу да на крају тренинга нико ни не примети колико је озбиљан посао урађен, већ да се сви само осећају пуни енергије подстакнуте смехом, такмичењем и међусобним бодрењем.
Оваквим радом предупређују се уобичајени деформитети стопала, кичменог стуба, држања тела и сл. Шампионисти се уче самосталности и одговорности, али и да функционишу и независно и као чланови тима.

ШАМПИОНИСТИ се и друже и такмиче. Организују се турнири са циљем побољшања резултата сваког шампионисте који се прате у личним картонима.

Све заједно је и својеврсна превенција потенцијалних психосоцијалних проблема децe и превенција болести зависности.