ТРЕНЕРИ

У тиму имамо 11 тренера педагога и сви су оспособљени за рад са децом поштујући правила и принципе дечије психологије у спорту.

Слободан Андреев
главни тренер
Професор физичке културе и лиценцирани тренер пливања
Драгана Куновац
главни тренер
Специјалиста за рад са млађим узрасним категоријама и лиценциран тренер атлетике
Ана Станимировић
главни тренер
Професор физичке културе и лиценцирани тренер атлетике
Сања Милићевић
тренер
Професор физичке културе
Владимир Ђурђевић
тренер
Професор физичке културе
Немања Божић
тренер
Дипломирани тренер атлетике и лиценцирани тренер атлетике
Марко Стевановић
помоћни тренер
Апсолвент на факултету спорта и физичког васпитања
Кристина Дешић
помоћни тренер
Студент (IV година) на Факултету спорта и физичког васпитања
Тијана Станковић
помоћни тренер
Студент (III година) Високе спортске и здравствене школе
Љубица Поповић
помоћни тренер
Студент (IV година) на Факултету спорта и физичког васпитања
Јована Милетић
помоћни тренер
Студент (IV година) на Факултету спорта и физичког васпитања